Kvalitetssikring

Som følge af krav fra Elektricitets rådet pga. ønske om større kontrol med udførelse af elarbejder samt autorisations forhold har firmaet fået udført eget kvalitetssikrings system SKS – dette kan efter ønske forevises.Firmaet er tilknyttet branchens eget BST – EL og VVS BST for vejledning og konsulentbistand om nødvendigt vedr. personale, miljø og arbejdsvilkår.

Virksomhedens APV (arbejdspladsvurdering) ajourføres løbende.

Firmaet benytter sig af branchens skemaer for udførelse af kvalitetskontrol og kontrolmåling ved de respektive opgaver, endvidere udføres der ved enhver opgave stikprøvekontrol/visuelt eftersyn for at sikre arbejdets korrekte udførelse. Der udføres kontrolmåling med udskrevet data hvor dette er lovkrav. Om fornødent afleveres som bilag billeder digitalt ligesom disse ofte anvendes til planlægning og hjælp ved opstart af nye opgaver.


Industrivej 25
3320 Skævinge

M +45 2165 7488
CVR 18 64 06 35

jp@gpelservice.dk